Chính sách người dùng

Socorder cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ các loại thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và những lựa chọn mà bạn có liên quan đến thông tin của mình. Bằng cách sử dụng Ứng dụng di động của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của mình như được mô tả trong chính sách này.

Thông tin chúng tôi thu thập
1.1 Thông tin cá nhân:
Khi bạn đăng ký tài khoản với ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin bạn cung cấp khi liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ hoặc phản hồi.

1.2 Thông tin sử dụng:
Chúng tôi không thu thập thông tin về cách bạn tương tác với ứng dụng của chúng tôi, bao gồm các trang đã truy cập, sản phẩm đã xem và hành động đã thực hiện.

1.3 Thông tin vị trí:
Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin vị trí chính xác hoặc gần đúng của bạn để cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí như công cụ định vị cửa hàng hoặc theo dõi giao hàng.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn
2.1 Cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm người dùng:
Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trong ứng dụng, bao gồm đề xuất các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích của bạn.
Việc phân tích mô hình sử dụng giúp chúng tôi cải thiện chức năng của ứng dụng và tối ưu hóa hiệu suất.

2.2 Xử lý giao dịch:
Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để xử lý các giao dịch, thực hiện đơn đặt hàng và cung cấp hỗ trợ khách hàng liên quan đến giao dịch mua hàng của bạn.

2.3 Giao tiếp:
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn email giao dịch, chẳng hạn như xác nhận đơn hàng và cập nhật giao hàng.
Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin tiếp thị về các chương trình khuyến mãi, giảm giá và sản phẩm mới. Bạn có thể từ chối những thông tin liên lạc này bất cứ lúc nào.

Bảo mật dữ liệu
Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép.
Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Chia sẻ thông tin của bạn
Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi vận hành ứng dụng, tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này.

Lựa chọn của bạn
Bạn có thể xem lại và cập nhật thông tin tài khoản của mình bất kỳ lúc nào trong cài đặt ứng dụng.
Bạn có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị bằng cách làm theo hướng dẫn được cung cấp trong email hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Bạn có thể tắt tính năng theo dõi vị trí trong cài đặt thiết bị của mình hoặc bằng cách điều chỉnh quyền của ứng dụng.

Quyền riêng tư của trẻ em
Ứng dụng của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và tin rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xóa.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này
Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được phản ánh trên trang này với ngày hiệu lực được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.

Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc các biện pháp bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://socorder.com/.
Bằng cách sử dụng Ứng dụng di động của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư này và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn như được mô tả ở đây.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2020

Vui lòng Click để đi trên trang Kết Quả!